טיפים ליזם בעת הקמת חברה

הקמת חברה – טיפים ליזם המתחיל

בתור יזמים עליכם להתמודד מול הרשויות במגוון פעולות. אם ברצונכם לבצע הקמת חברה כדין, עליכם לעבור מספר שלבים שחובה על כל יישות עסקית לעבור בעת הקמת חברה בע"מ.

ריכזנו עבורכם את 5 הפעולות העיקריות מול הרשויות בישראל:

  1. הקמת חברה בע"מ – רישום החברה כחברה בע"מ הוא תהליך שקורה מול רשם החברות. ישנן סוגים שונים של חברות כגון חברת יחיד או שותפות. לפני הקמת החברה יש לבדוק ששם החברה אינו תפוס כבר ברשם החברות, כמו כן יש למלא מספר טפסים שונים כגון: תקנון, הסכם מייסדים ועוד. אנו ממליצים לבצע את התהליך של רישום חברה אונליין על מנת לחסוך בתשלום התהליך ובעיקר לחסוך בזמן.
  2. הקמת חשבון בנק לחברה – בזמן הקמת החברה יש לבצע הקמה של חשבון עיסקי נפרד עבור החברה. עליכם לבחור את הבנק שאיתו תרצו לעבוד, ולהביא לבנק את כל האישורים הדרושים לפתיחת חשבון עיסקי.
  3. מינוי רואה חשבון – כל חברה בע"מ צריכה למנות רואה חשבון אחראי, על החברה להגיש דוחות שנתיים הכוללים סעיפים שונים וחתומים על ידי רואה החשבון של החברה. בנוסף לדוחות השנתיים, רואה החשבון יהיה אחראי על הדיווחים השוטרפים למס הכנסה, ביטוח לאומי ומע"מ.
  4. פתיחת תיק במע"מ ומס הכנסה – על כל חברה לבצע תהליך פתיחת תיק במע"מ, וכמובן במס הכנסה. מה דרוש על מנת לפתוח תיק? תעודת התאגדות של רשם החברות שקיבלתם מסעיף 1, תקנון חברה ופרוטוקול מינוי מנהלים של החברה, תעודת זהות של בעלי המניות בחברה, אישור מהבנק על קיום חשבון עסקי לחברה.
  5. פתיחת תיק בביטוח לאומי – בדומה לסעיף 4 על החברה לפתוח תיק בביטוח לאומי עם תחילת פעילות החברה. התיק בביטוח לאומי נועד עבור עובדי החברה ודיווח שותף לביטוח לאומי בדבר ההכנסות ומשכורות.

טעויות נפוצות של יזמים בעת פתיחת חברה בע"מ

יזמים רבים מבצעים טעויות בסיסיות בעת התהליך של פתיחת החברה, מטרתנו היא לפרט מספר מהטעויות הנפוצות והדרכים למנוע אותן.

  • זמן רישום החברה – הרבה מהיזמים לא יודעים זאת, אך האגרה משולמת לפני שנה קלנדרית. כלומר, במידה והחלטתם להקים את החברה בדצמבר מומלץ עבורכם להמתין לחודש ינואר על מנת לשלם אגרה עבור כל השנה הקלנדרית. בנוסף, קיימות הנחות בעת תשלום אגרה בחודשים ינואר-מרץ, לכן מומלץ לבצע את התשלום מדי שנה בחודשים אלו.
  • הגבלת העיסוק של החברה – מומלץ לסמן "כל עיסוק חוקי" ולא למקד את פעילות החברה בתחום מסויים, כך אינכם מגבילים את העיסוק ופותחים אפשרות לדברים שונים.
  • תקנון החברה – מומלץ לבצע רישום של תקנון חברה בסיסי ולשנותו בהמשך. המסמך שקובע על פי החוק בסופו של דבר הוא המסמך המעודכן של החברה ולא המסמך שקיים אצל רשם החברות.
  • בחירת שם החברה – בקשות רבות נפסלות מכיוון ששם החברה כבר קיים או דומה אפילו במקצת לשם חברה קיים. לכן, יש לבצע חיפוש פשוט ברשם החברות אודות שם החברה, ולוודא שאין גם שם דומה במקצת לשם החברה שאנו מגישים.